Stropy. Prefabrykaty, nadproża, teriva, strop, nadproza

Firma ZURB Henryk Oleksiak - produkujemy: stropy Teriva, nadproża L19, prefabrykaty betonowe. Wołomin

Stropy. prefabrykaty, nadproża, teriva, strop, nadproza
ZURB - Zagoœciniec, Wołomin, DuczkiZURB - stropy teriva, prefabrykaty, pustaki, budowa domów

 

 
Poznaj moje pomysły na rozwój
powiatu i gminy Wołomin:
Zapraszam
Stropy żelbetowe, gęstożebrowe, na belkach kratownicowych TERIVA charakteryzują się łatwością montażu, niskim zużyciem materiałów oraz posiadają dobre współczynniki izolacji termicznej i akustycznej.
Ze względu na szeroki wachlarz długości (1,50 m - 8,10 m) , pozwalają na swobodę w projektowaniu pomieszczeń.
Spełniają normy dopuszczenia do stosowania w budownictwie publicznym (szkoły, sklepy, budynki użyteczności publicznej obarczone zwiększonymi wymogami wytrzymałościowymi).
 
TERIVA D
Rozpiętość stropu: do 6 m.
Wysokość konstrukcyjna: 24 cm.
Zużycie materiałów:
- pustaki: 6,7 sz/m2
- belki kratownicowe: 1,67 mb/m2
- beton wylewany na budowie: 0,08 m3/m2
- ciężar własny konstrukcji: 2,68 KN/m2
- dopuszczalne obciążenia: 1,5 KN/m2
TERIVA D BIS
Rozpiętość stropu: do 7,2 m.
Wysokość konstrukcyjna: 26,5 cm.
Osiowy rozstaw belek: 45 cm.
Zużycie materiałów:
- pustaki: 9,2 sz/m2
- belki kratownicowe: 2,2 mb/m2
- beton wylewany na budowie: 0,075 m3/m2
- ciężar własny konstrukcji: 3,38 KN/m2
- dopuszczalne obciążenia: 1,5 KN/m2
TERIVA D II
Rozpiętość stropu: do 7,8 m.
Wysokość konstrukcyjna: 34 cm.
Osiowy rozstaw belek: 45 cm.
Zużycie materiałów:
- pustaki: 9,2 sz/m2
- belki kratownicowe: 2,2 mb/m2
- beton wylewany na budowie: 0,097 m3/m2
- ciężar własny konstrukcji: 4,0 KN/m2
- dopuszczalne obciążenia: 3,0 KN/m2
TERIVA D III
Rozpiętość stropu: do 7,2 m.
Wysokość konstrukcyjna: 34 cm.
Osiowy rozstaw belek: 45 cm.
Zużycie materiałów:
- pustaki: 9,2 sz/m2
- belki kratownicowe: 2,2 mb/m2
- beton wylewany na budowie: 0,097 m3/m2
- ciężar własny konstrukcji: 4,0 KN/m2
- dopuszczalne obciążenia: 5,0 KN/m2
STROP BALKONOWY
Maksymalna wysokość balkonu lub stropu: 10 cm.
Rozstaw osi belek: 60 cm.
Płytka o wymiarach 6x25x52 cm. (zbrojenie 8x o5)
Kratownica belki 3xo10 + 1o10 dozbrojenie Wysokość kratownicy: 9 cm.

Typ stropu

Teriva D Teriva D Bis Teriva II Teriva III
Rozpiętość (m)  1.5 - 6.1 6.0 - 7.5 2.4 - 8.1 2.4 - 7.5
Wysokość konstrukcyjna (m)  0.24 0.265 0.34 0.34
Rozstaw belek (m) 0.6  0.45 0.45 0.45
Grubość nadbetonu (m) 0.03 0.03 0.04 0.04
Zużycie betonu na 1m2 stropu (m3)  0.0465 0.075 0.097 0.097
Zużycie pustaków (szt ./ m2)  7.0 9.6 9.6 9.6
Zużycie belek (m / m2)  1.67 2.22 2.22 2.22
Masa 1 m 2 stropu (kg)  268 357 400 400
 
Sposób podpierania belek

W miejscu podpór należy wykonać żebra rozdzielcze o szerokości 7-10 cm (od rozpiętości stropu 4,2). Żebra należy dozbroić dwoma prętami o średnicy 10mm dla stropu TERIVA I (jeden w górnej strefie żebra, drugi w dolnej strefie - 2 x 12mm w pozostałych stropach tj. TERIVA I BIS, TERIVA II, TERIVA III), pręty łączone strzemionami). Sposób dozbrojenia żeber strefy przypodporowej i pod ścianki działowe pokazano na rysunkach poniżej.

UWAGA: Układanie pustaków bez podpór montażowych jest niedopuszczalne Stemple podporowe przy podłożu nieutwardzonym muszą być opierane na deskach

 

Copyright © STROP-BUD Henryk Oleksiak 2014